De meeste conculega’s maken gebruik van zwakkere machines die voornamelijk op de accupolen werken. Ons inziens is de waterstof opbrengst van deze machines te zwak. Je hebt immers energie nodig om energie op te wekken. Dcarbonizer heeft levert alleen machines op 220 volt, die voldoende capaciteit hebben om een goede reiniging tot stand te kunnen brengen. Wat anderen in 2 uur doen, doen onze machines in 1 uur!