CARBON CLEANING

Wat is carbon cleaning

Carbon cleaning is het inwendig reinigen van een verbrandingsmotor. Wegens steeds strenger wordende milieueisen, worden de autofabrikanten gedwongen om nieuwe technieken te ontwikkelen om emissies in de atmosfeer tegen te gaan, bijvoorbeeld EGR klep, katalysator of roetfilter. Deze moeten ervoor zorgen dat de emissies worden gefilterd en zo min mogelijk in de atmosfeer terechtkomen.

Het resultaat is dat de uitlaatgassen in de motor blijven en voor een groot deel worden omgezet in de vorm van carbon (koolstof aanslag), wat resulteert in een steeds verslechterende verbrandingsmotor en nog meer emissies. Door het tijdig reinigen van de verbrandingsmotor van uw voertuig, kunt u voorkomen dat deze problemen zich accumuleren en u op den duur onderdelen onnodig dient te vervangen.

WAT IS WATERSTOF?

Wat is waterstof (HHO)?

Waterstof is schoon en veilig – het wordt in 70 procent van alle materie in het heelal aangetroffen en is het kleinste atoom in het universum. Waterstof als energiedrager is twee tot drie keer efficiënter dan conventionele brandstoffen. Het enige bijproduct is water.

Hoe komen jullie aan waterstof?

In zijn pure vorm is waterstof een onzichtbaar, reukloos en niet-giftig gas dat 20 maal lichter is dan lucht. Maar we moeten het wel winnen voor we het kunnen gebruiken, want waterstof komt op aarde van nature niet voor als puur gas. Er zijn verschillende manieren om waterstof te winnen, de manier die wij toepassen is door waterstof van zuurstof te scheiden middels elektrolyse met onze speciaal hiervoor gebouwde machines.

WAAROM REINIGEN?

Waarom koolstofreiniging

Benzine en diesel zijn hele slechte en trage brandstoffen, slechts 18 tot 25% van de energie die bij de verbranding vrijkomt gaat naar de wielen. De rest van de energie gaat verloren aan warmte en wrijving. Vroeger toen we nog geen milieuregels hadden, ging de afval van deze slechte verbranding de atmosfeer in, maar nu wordt er alles aan gedaan om dat in de motor te houden.

Stadsverkeer, filerijden, korte afstanden, het nieuwe rijden en snelheidsbeperkingen hebben allemaal tot gevolg dat de motor in de meeste gevallen niet warm genoeg wordt, met als resultaat een slechte verbranding en koolstofaanslag (carbon) in uw motor.

Met als gevolg, roetfilters die verstoppen, kleppen die vervuilen en niet meer goed afsluiten, vervuiling aan het uiteinde van uw verstuivers/injectoren waardoor er een slecht sproeibeeld ontstaat met als gevolg een slechte verbranding. EGR-kleppen die verstoppen, vervuiling van de turbo, hoger olieverbruik. Inhouden bij het accelereren, rouw klinken van de motor en vermogensverlies.

Voorkom onnodige kosten

EGR_Klep_NieuwEGR Klep Vervuild

HOE WERKT HET?

Hoe werkt Carbon Cleaning?

Hoe waterstof (H) koolstofafzettingen in de motor reinigt? Wanneer waterstof (H2) de compressieruimte-van verbrandingsmotoren, benzine of diesel binnengaat, veroorzaakt de temperatuur van de motor dat de moleculen van waterstof (H2) de protonen van waterstof (2H +) “afbreken”. De actieve H + reageert met de koolstof en oxide precipiteert stoffen in de motor.

Koolstof en slib worden in gasvormige toestand chemisch omgezet in koolwaterstof (HC) en worden door het uitlaatsysteem uit de motor verdreven (de motorolie en het filter hoeven niet te worden vervangen na de behandeling). Door middel van onze speciaal ontwikkelde waterstof carbon cleaning machine kunnen we tussen de 70 en 80 % van alle koolstof aanslag in uw verbrandingsruimte met 1 behandeling verwijderen.